ADMISSIÓ BACHELOR

El Bachelor in Management té dues vies d'admissió segons el tipus de candidat

El requisit mínim és estar en disposició o en curs d'obtenció d'un Títol d'estudis secundaris superiors.

Dirigit a estudiants en curs d'obtenció o en disposició del diploma BAC (A França o a l'extranjero).

Dirigida a estudiants en curs d'obtenció o en disposició d'un títol d'estudis secundaris superiors FORA del sistema FRANCÈS (BAC), és a dir: Batxillerat, IB... o qualsevol altre títol diferent al BAC.

A través d'aquests dos processos es poden accedir a qualsevol de les 4 opcions de primer curs de Bachelor:

  • Campus Barcelona Anglés
  • Campus Barcelona Espanyol
  • Campus Toulouse Anglès
  • Campus Toulouse Francès


admision bachelor
Section: