Programa

El programa Bachelor in Management és una titulació superior oficial de GRAU en l'àrea de Direcció d'empreses y Comerç internacional

Està dirigida a tots aquells joves estudiants que hagin completat els seus estudis d' EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (Batxillerat) i desitgin rebre una formació en Management d'empreses, fent especial èmfasi en les àrees de Marketing, Comerç Internacional i Negociació.

El Bachelor in Management prepara profesionals competents que s'exerceixen amb èxit en diferents funcions de l'empresa. La futura ocupabilitat dels estudiantes és el principi clau que orienta totes les accions pedagògiques.

El currículum té les següents característiques:

 • La internacionalitat. Inclou la oportunitat poc freqüent d'estudiar cada un dels anys del programa a un país diferent, i la obligatorietat d'aprendre a comunicar-se en altres llengües.
 • Dispositius de desenvolupament de competències directives a través de tallers i assignatures.
 • Pràctiques obligatòries cada any del programa.

 

Els mètodes d'ensenyament són diversos i combinen exposicions, conferències de profesionals i investigadors, tallers per al desenvolupament d'habilitats directives, sessions de treball amb mètode de cas i un ús intensiu del treball en equip i el desenvolupament de projectes.

No hi ha un sistema d'avaluació únic, sinó que a cada assignatura s'utiltiza una combinació d'instruments i mètodes d'avaluació, incloent exercicis, proves curtes, projectes, assaigs, casos i exàmens. S'utilitzen també medis no convencionals com l'avaluació de la participació, l'avaluació entre parells (entre estudiants) i l'autoavaluació. El control continu és la clau per a l'avaluació del progrés en el desenvolupament de competències.

El programa dóna la oportunitat d'aprofunditzar en els dominis específics del Management a través d'opcions d'especialització.

PROGRAMA BACHELOR

1er any 60 ECTS

2º any 60 ECTS

3er any 60 ECTS

Septembre - juny

Septembre - març  Septembre - març

Objectius:

 • Adquirir coneixements fonamentals en les disciplines del Management
 • Entendre l'entorn social, polític i económic de les empreses.
 • Desenvolupar aptituds de comunicació oral i escrita.
 • Aprendre mètodes de raonament i organització


    

Objectius:

 • Dominar tècniques de venda i management.
 • Ampliar coneixements sobre entorns económics a un context internacional
 • Dissenyar plans d'acció basats en una visió estratègica. 
 • Aplicar diferents aptituds del management al context de la opció escollida.

   


Assignatures tronc comú


Introducció a la especialització


Servei Social


Assignatures tronc comú


Especialització:

 • International Management (a universitat partner)
 • Entrepreneurship (Barcelona)
 • Social WEB & Digital Marketing (Barcelona i Toulouse)
 • Hospitality Management (Toulouse)
 • Management Immobiliari (Toulouse)
 • Management del vi (Toulouse) 

Assignaturas tronc comú


Assignatures optatives*:

 • Closer to your Market:Leverage WEB 2.0 & 3.0 - Technologies
 • Corporate Governance & Social Responsibility
 • Industrial Organization
 • International Brand Manager
 • International Business Contracts
 • International Marketing
 • Small Business Management
 • The Online Consumer

Pràctiques de vendes


2-3 mesos full time a una empresa a qualsevol país del món.

Pràctiques d'Assistant Manager


4-5 mesos full time a una empresa a qualsevol país del món.


 

Pràctiques de Projecte


4-6 mesos full time a una empresa a qualsevol país del món.

* Les assignatures optatives poden variar d'any en any.

Especialitzacions a Barcelona

 

Especialització Entrepreneurship

El 99% de les empreses a la Unió Europea són petites i mitjanes empreses (PYMEs), el que fa de l'entrepreneurship una activitat clau per al desenvolupament econòmic de la regió.

Seguir una formació sobre l'Empreniment serveix sobretot per a aprendre a convertir les idees en acció, una qualitat essencial en la creació d'empreses, però també essencial en qualsevol entorn empresarial en el que exerceixin responsabilitats de desenvolupament de negoci.

Un empresari és un professional que ha escollit tenir una activitat independent, que és creatiu i capaç d'innovar. És una persona que destaca en la seva activitat professional i que la seva contribució facilita les necessitats a la nostra societat, al seu entorn més pròxim o a escala global.

Aquesta opció proporciona als participants:

 1. Habilitats empresarials i autèntic compromís, coneixement i comprensió dels problemes i el desenvolupament de la confiança en la seva pròpia acció.
 2. Capacitat de "llegir" el món, detectar les oportunitats de valor afegit que seran econòmica i socialment valuoses, i aprofitar-les ràpida i eficaçment.
 3. Competència per a movilitzar de manera eficaç i sostenible a diferents agents darrere un interès comú i en una acció comuna.
 4. Capacitat de conceptualitzar i preparar projectes empresarials des del seu inici o dins d'estructures consolidades a grans organitzacions.

 

Especialització Social WEB & Digital Marketing

El coneixement de Tecnologies Basades en Internet (IBTs) és necessari per a qualsevol directiu del món laboral, doncs són una excel·lent oportunitat d'identificar oportunitats per a la millora dels processos i el desenvolupament de negocis. La clau és tenir clar com evolucionen aquestes tecnologies, conèixer els marcs, les lògiques i el vocabulari per a coordinar accions i anticipar-se. La opció Social WEB & Digital Marketing ofereix aquesta oportunitat als futurs directius, a fi de poder complir amb els requisits del treball en grup a nivell remot (conectats) i coordinar-se en entorns globals.

Al finalitzar el curs, els estudiants entendran el potencial i els desafiaments que ofereixen les tecnologies d'informació i comunicació per a aportar el valor afegit necessari a les activitats de la companyia mentre desenvolupa un bon entorn de treball per a poder gestionar els processos de negoci necessaris.

La opció està distribuida en mòduls, seminaris i tallers. Durant tot el període, els estudiants treballen en un projecte d'assessoria a una empresa. Aquests mòduls estan dissenyats per tal de comprendre la relació entre les IBTs i els negocis.

 1. Els temes cobreixen la organització i utilització de les ICT a les àrees funcionals
 2. Presenta sessions curtes i tallers sobre casos reals.
 3. S'efectua un projecte de millora per a una empresa real.
 

Especialització International Management

En aquesta opció es facilita el desenvolupament de coneixements sobre Economia i d'habilitats de gestió en un entorn internacional i intercultural a través d'una esta opción se facilita el desarrollo de conocimientos sobre Economía y de habilidades de gestión en un entorno internacional e intercultural a través d'una “posada en situació”.

Més enllà de l'adquisició de competències tècniques, l'expatriació permet el desenvolupament de l'autonomia personal.

A dia d'avui, més de 70 universitats col·laboradores, repartides en 34 països, participen en la formació dels estudiantsen un formació delinea de prop en un acord entre l'estudiant i l'escola. Un contracte d'estudi anomenat Learning Agreement indica tots els cursos obligatoris i opcionals que els estudiants segueixen i el nombre de crèdits ECTS (European Credit Transfer System) que han de validar.

El procés d'assignació de places es fa basant-se en les notes obtingudes pels estudiants durant el primer període d'estudis al Programa. Els alumnes amb millors notes tenen prioritat d'elecció.

Nota: Les destinacions internacionals ofertes als estudiants del programa poden patir variacions d'any en any.

 Altres especialitzacions a Toulouse.

Servei Civil

La Ètica és un valor central de Toulouse Business School, el programa integra el mòdul especial Servei Civil, que té com a objectiu promoure en els estudiants el sentit de la responsabilitat.

El mòdul de Servei Civil és una activitat de 50 hores (no pautades al calendari convencional), a través de la qual els alumnes del Cicle Fonamental presten servei en organitzacions, generalment sense ànim de lucre.

L'objectiu d'aquesta matèria és apropar a l'estudiant la realitat existent a la nostra societat actual, i també mostrar-li com es gestiona i dirigeix una associació que té com a producte el benestar de les persones.

La majoria dels alumnes considera, a la finalització del mòdul, que aquesta activitat li ha aportat un valor afegit personal. Un 30% dels estudiants continua el seu servei civil un cop finalitzades les 50 hores requerides oficialment.

 

Entrevista a Campus Channel

Preguntes destacades de l'entrevista:

Quin és el nivell d'anglès requerit? El programa és només en anglès o hi ha algunes classes en francès?

Per què escollir una escola francesa per estudiar a Espanya?

Quants mesos d'experiència professional s'inclouen al programa?

 

Visualitza l'entrevista pregunta a pregunta

 

Descarrega el programa complet (en castellà)

PDF - 0.73 Mo

Section: