ESTUDIANT

Student Life

A TBS Barcelona les classes són interactives i sovint inclouen activitats pràctiques com casos i exercicis, que faciliten l'aprenentatge i la transferència dels conceptes a situacions reals.

De mitjana hi ha entre 15 i 20 hores de classe presencials a la setmana, apart del temps que es necessita per treballar en projectes, majoría d'ells en equip. Degut a la presència de professors que vénen de l'extranger i professionals amb horaris de temps dissímils, no hi ha horaris fixes per a l'inici i el fi dels mòduls i el calendari de classes és diferent d'una setmana a l'altra.

Els materials, l'entrega de treballs i la interacció acadèmica no presencial (entre altres) es canalitzen a través de C@mpus, la intranet acadèmica de l'escola. Cada estudiant té assignada una conta de correu electrònic on s'hi envien les informacions oficials.

L'ambient social és agradable i molt internacional. Hi ha proximitat entre els alumnes d'ambdós programes, amb professors i personal de l'administració. Per la gran presència d'estudiants internacionals, hi ha més estudiants extrangers que espanyols! És freqüent escoltar a gent comunicant-se en diferents idiomes, principalment anglès, francès i català, però també àrab, rus i xinès entre altres.


estudiantes

La Biblioteca està situada a pocs metres de l'edifici principal de l'escola. Aquí és possible trobar, apart de llibres, materials audiovisuals, una hemeroteca, espais de lectura, espais de treball i reunions. A més, els estudiants tenen accés a importants depositoris electrònics (bases de dades, tesis, papers, casos d'empresa, notícies internacionals, etc.)

Tots els edificis del TBS Barcelona estan adaptats per a persones amb movilitat reduïda i altres necessitats especials. Per a facilitar a aquests estudiants la realització d'exàmens, sels'están adaptados para personas con movilidad reducida y otras necesidades especiales. Para facilitar a estos estudiantes la realización de exámenes, se'ls permet tenir un tiemps extra.