ADMISSIÓ

Els candidats interessats en accedir al Master in Management, han de passar el procés d'Admissió oficial internacional de Toulouse Business School

 

  • Puntuació test G-MAT (inglés) - 600 punts mínim o TAGE-MAGE (francès) - 250 punts mínim.

  • Entrevista personal.

  • Puntuació test d'anglès en el cas d'haber presentat el TAGE-MAGE: TOEFL (80 IBT), IELTS (6.0), TOEIC (720).

Tota la informació respecte al procés d'admissió i posterior inscripció està disponible a la pàgina web de Toulouse Business School.

 

Section: