DEPARTAMENTS

 • Control de gestió, Contabilitat, Auditoria

Globalització econòmica, noves regulacions, normatives contables internacionals i desenvolupament d'eines de gestió d'informació. El departament Control de gestió, Contabilitat, Auditoria els prepara per a superar aquests reptes.

Es tracta d'un equip de professors-investigadors que enriqueixen l'ensenyament gràcies a les seves investigacions. Professors afiliats, professionals de l'empresa i gabinets d'auditoria, formen als estudiants per a la interpretació de dades contables i la utilització de noves eines de gestió d'empresa.

 • Economia-Finances i Dret

El departament Conomia-Finances i Dret desenvolupa un ensenyament que es recolza en els estàndards internacionals d'aquesta disciplina.

L'ensenyament desenvolupat en Economia permet als estudiants familiaritzar-se amb els grans models econòmics a fi de conèixer millor el món de l'emrpesa i el seu entorn.

Els cursos de Finances cobreixen tots els camps d'aquesta disciplina: els mercats financers, les finances corporatives i la gestió financera. Els estudiants poder aprofunditzar en aquesta disciplina a través de la Opció Acadèmica Principal "Finances" i de les Opcions Professionals al campus de Toulouse de "Banking and Corporate Finance" i "Bancs i Mercats Financers". La pedagogia es basa en un claustre de professors punter que desenvolupa una investigació de reputació internacional a l'àmbit del Grup d'Investigació en Finances de l'escola.

Aquest departament abarca també l'estructura d'una empresa, les seves activitats, les relacions humanes que s'estableixen ja que estan organitzades per determinades lleis de dret que sustenten la presa de decisió.

L'objectiu de la formació és permetre als estudiants aprendre aquesta dimensió de la vida dels negocis i assimilar les diferents tècniques jurídiques que hauran d'utilitzar al context de l'empresa.

 • Organització Industrial, Logística i Tecnologia

Els principals objectius del departament de logistica i organització són:

  • Mostrar els requisits d'una activitat de producció , sigui industrial o de serveis.
  • Les relacions entre la funció de producció i les altres funcions de l'empresa (contabilitat, finances, màrketing, recursos humans, etc.)
  • Els conceptes i mètodes utilitzats en producció per a millorar els resultats logístics de les empreses segons criteris de qualitat, preu, plaç i servei.
 
 
profesores - departamentos
 • Management de Recursos Humans

Les eines d'anàlisi i diagnpostic del funcionament humà i de les empreses, de l'organització del treball i de les activitats productives.

El saber fer pràctic i metodològic amb el pronòstic d'assegurar la funció del mànager d'equip o de projecte, o de poder exercir els diferents llocs especialitzats en l'àmbit de RRHH.

Un coneixement de si mateix i del potencial personal, per a adaptar-se millor i evolucionar professionalment.

 • Management de la informació

Aportar als estudiants una cultura i un domini dels mètodes i les eines per a participar activament a una societat dominada per les tecnologies de la informació.

Això es porta a terme mitjançant un ensenyament, un acompanyament i un enfocament pedagògic transversal que tenen com a objectiu desenvolupar una total autonomia de posada en marxa i explotació de les aptituds en situacions i temes diversos.

 • Màrketing - Comerç

Dos objetius complementaris:

  • Formació per a la presa de decisions en màrketing estratègic i operacional.
  • Formació per als diferents llocs de marketing i de vendes a tots els sectors d'activitat (BtoC, BtoB, Serveis) i en tot tipus d'organització. Motivar a les pràctiques "alternatives!" del màrketing (comerç just, màrketing solidari, màrketing cultural, etc.)

El departament Marketing-Comerç proposa diferents opcions relatives als sectors o a les funcions: Marketing Business to Consumer, Marketing Business to Business, Management i Màrketing de serveis, Management d'empreses culturals, Negocis Immobiliaris, Trade marketing, Management de xarxes de negoci especialitzades.

La pedagogia del departament es basa en un claustre de professors que desenvolupa una investigació acadèmica aplicada en el si de dos laboratoris: IMEC y CIM.

 • Estratègia d'Empresa

L'ensenyament aborda les principals decisions estratègiques, les eines i els mètodes d'ajuda a la presa de decisió i les condicions de la posada en marxa de les opcions retingudes. Les teories són ilustrades per numerosos estudis recents.